Author
MEERTEN-SCHILPEROORT, Anna Barbara Van.
Title
Penélopé, of Maandwerk aan het Vrouwelijk Geslacht toegewijd. Bevattende: De Beschrijving en Afbeelding van Allerhande soorten van vrouwelijke handwerken; Benevens Eenige Lektuur, over onderwerpen uit den vrouwelijken kring. Vol. I-III, complete in 12
Published
Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1821-1826.
Description
A great authority on the education of the young girls from good families, sharing her wisdom. 42 parts. Contemp. wrappers, uncut. Contained within three sturdy purpose built blue cloth 'Solander' boxes with the title in Dutch in gilt to spine on a grey label. With engraved frontispiece by P. Velyn after G. Kruseman to the first number of each volume, showing Penelope at her loom with a servant and some young men watching, several woodcut figures in text, and 84 mostly folding engraved plates, 24 to each volume, by D. Sluyter, a.o. after C. Borsteegh, depicting numerous specimens of women's needle-work, weaving and painting, all very beautifully coloured by hand. The first three and a half years, in parts as original published, of a rare and beautifully produced young lady's periodical on fine needle-work and other handiwork on all sorts of luxurious things to make for themselves and for the home. The first year was published in 12 monthly issues, but after that it was published in two-monthly issues, so the numbers 1 - 12 ran over two years instead of one. Each issue was divided into two distinct parts, their pages separately numbered, the first devoted to women's needle-work, painting, etc., and the second part containing amusing and informative stories of women's interest, on theater-plays, society-news, etc. The instructive part on needle-work is most attractively illustrated with fine handcoloured plates depicting a remarkable variety of beautiful hand-worked accessories for the lady and her home, like sacs and purses, table-clothes, lamp-shades, embroidered paintings, pin-cushions, baskets and boxes, etc. etc., also including paintings on glass, wood or velvet, and working with human hair. Mrs. van Meerten-Schilperoort (1778-1853), was the owner of a private girl's school at Rotterdam, and was at her time a great authority on the education of the young girls from good family in the Netherlands. The present periodical, which reached twelve volumes, formed a sort of continuation of her work with the girls at her school. It was rather popular, but also at the time very expensive, and all parts now have become very rare.
Fine set.- Extra added: Vol. V, 2e Stuk, nr 6, 1829, with 2 fine handcoloured plates.

Coloured plates in order:

For the Year 1821.

1. Bouquet voor een Schildery om te borduren met Chenille en Krip. (folding plate)
2. Modellen om in Haar te werken (sepia).

3. Ridicule om te Borduren met Goud en Visch - Schubben.
4. Modellen voor het Schilderen op Porselein.

5. Model voor een Mandje van Stroo met een Zak.
6. Model voor een Lampenkleedje en Speldekussen van Tapytwerk.

7. Modellen voor een Halsketting a la Mosaique, en Beursje van glazen paarlen en dopjes voor Breinaalden.
8. Model voor een Werkdoosje geborduurd met lint en zyde onder glas.

9. Model voor Schildery. Het mandje in Stroo en de vruchten van Kazimir.
10. Model voor een Werkmandje, met Zyde. Lint en Krip geborduurd, en door een glas bedekt.

11. Model van een geplooid Werkmandje op witte Taf, en van Speldekussentjes.
12. Modellen van verschillende soorten van Beursjes en andere knoopwerken.

13. Model van tweederlei randen, voor een Tafel Ecran, of een Lampenkleedje em op kasimir of fluweel met gouddraad, bouillon en pailletten te Borduren.
14. Modellen voor gerlochten en ingelegd Stroo-werk, voor Mandjes en Doosjes.

15. Model voor eene Ridicule op fluweel te Schilderen.

16. Een bloemen-korfje van blik, met Zyde of Saaijet om vlochten.
17. Modellen van draadwerk in goud, zilver, koper en yzer.

18. Modellen voor verschillende soorten van doosjes in bordpapier.
19. Teekeningen voor het Borduren in de gewassen manier, met uitgehaalde draden krip.

20. Model van een met bloemen gegarneerd Schelkoord.
21. [Not captioned] Tapijtwerk.

22. Onderscheidene brei modellen, voor eene ridicule, beursje appui de montre enz enz.
23. Spelden kussentjes met yzervylsel, in den vorm van Vruchten.

For the Year 1822.

24. Modellen voor gewevene Braseletten en tissue des Gobelins, of Mosaique en foie, enz.
25. Model voor een beursje als een Ananas, als mede Modellen om te borduren.

26. Een Schermpje voor de kaars van beschilderd glas, en een stroo mandje voor Scheikundige Zwavelstokken.
27. Model voor een Werkdoosje met Vischschubben.

28. Een bouquet tot model voor kunstbloemen van baptist, in eene vaas als Camee.
29. Een Suikermandje van papier, een collier a mures en een collier de senteur.

30. Een Souvenir en een Horologe kastje op den Schoorsteen.
31. Model van een deksel voor een Werkdoosje met gedroogde bloemen.

32. Een Mandje van gerlochten teemen en vruchten van was.
33. Een garnituur, bestaande uit een ketting, Oorbelletjes en kruisje van haar a jour gewerkt.

34. Eeran a l'Appollon, met bloemen van krip en baptist en vooruitkomende bladeren.
35. Modellen van vyfderlei soort van beurjes.

For the Year 1823.

36. Model van een achtkantig wekmandje a jour met saayet of Chenille, enz.
37. Een toilet pf baker-kussen, een breitobbetje van Meloem pitten en eene lange beurs.

38. Een ridcule met baars en tarbot schubben, paarlen en zyde geborduurd.
39. Modellen voor brievetaschjes en naalden boekjes; benevens voor eenen werkzak van gelochten veters.

40. Modellen van Vignetten om op baptiste Zakdoeken te borduren.
41. Een Chineesche bloemenbeker; furetes de montre, dans kaartje enz.

42. Een Cigaar-koker van perkament, een foudraal voor zwam enz.
43. Eene altyd-durende almanak.

44. Modellen voor werk-of quadrille doosjes, om te schilderen in de spa-manier.
45. Modellen voor eenen Cigaro koker, enz.

46. Model voor een haard-tapyt van Tapisserie Turque.
47. Model tot het midden stuk in eene sprei van lappen.

48. Model voor eene chitse sprei met Vogels.
49. Model van eene Ridicule met acht pandjes.

For the Year 1824.

50. Modellen voor een geborduurd album.
51. Een mandje van draadwerk met bloemen van krip.

52. Een wek-tafeltje met geschilderd blad en eigen gemaakte franje.
53. Model van een voet-kussen in tapisseie gewerkt.

54. Model voor twee verschillende soorten van Lampenkleedjes.
55. Patronen om te haken of te tamboureren op gaas of tulle, (au crochet).

56. Modellen om te borduren voor werk - en naaidoosjes.
57. Een werkmandje van kruidnagelen en paarlen.

58. Een geheimzinnige bouquet.
59. Een tabakszak van rood maroquin en gelochten stroo.

60. Twee bloemenmandjes het eene van stroo en kunstmos, het andere van camee-kleurig papier met witte paarlen, en garnituure van meloenpitten.
61. Een souvenier ter berging van papieren.

For the Year 1825.

62. Twee verschillende soorten van werk doojes: eene navolging van hout en maroquin leder.
63. Een Zwavelstokken bakje in den vorm eener koren-schoof.

64. Draperie van een ledikant met geborduurde sprei-bankje, enz.
65. Eenige gronden voor tapytwerk en een beurs a la Cendrillon.

66. Een hand Zonnescherm, te gebraiken in plaats van eene ombrella.
67. Modellen van Beursjes staal en Speldenkussens.

68. Een doorgeslagen werkmandje om te teekenen of te borduren.
69. Twee verschillende horologe-kastjes of appuis de montre.

70. Een theekistje en lepeldoosje van papier gewerkt en Mosiak.
71. Eene tas als van leder, met staal gemonteerd.

For the Year 1826.

72. Eene gibeciere van koord.
73. Onderscheidene voorwerpen voor kunst-arbeid in haar.

74. Een mandje en tobbetje voor het dessert, alsmede eene braselet en collier.
75. Twee schoorsteen Ornamenten, tevens tot berging van Zwavelstokken.

76. Eene hand-ecran, om op hout te schilderen of, op zyde te borduren en anticke letters voor gourd of zilverdraad.
77. Een lampen-kleedje en veloute, eene surete de montre en twee beurjes.

78. Een werkmandje met opgeleide bloemen van stroo.
79. Een flesschen bakje, etiquetten voor karaffen, een speldendoosje en diademe en beursen.

80. Model voor een vrymetselaars voorschoot.
81. Een schoorsteen-sieraad voor levende bloemen.

82. Een vaar-scherm in chenille geborduurd, of op fluweel geschilderd met een glas er voor.
83. Een Tippo of pennen-wisscher van geschilderd fluweel; een beursje en speldenkussen.

For the Year 1829.

84. Een schelkoord in medaillons a la Chinoise.
85. Een inktkoker in den vorm van citroenen, en een speldekussen in den vorm van eene perzik.

Hand coloured plates
85
Binding/Size
S=8vo
Category
Dutch, General
Value
$5,001-25,000
Stock ID
1112